Hiển thị các bài đăng có nhãn 4G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 4G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Đăng ký gói D900 Viettel nhận 84Gb trọn gói 900.000/tháng

Đăng ký gói D500 Viettel nhận 48G data chỉ 500.000/tháng

Đăng ký gói D200 Viettel nhận 20Gb data chỉ 200.000/tháng

Đăng ký gói D120 Viettel nhận 12Gb data trọn gói 120.000/tháng

Đăng ký gói D90 Viettel nhận 10Gb data trọn gói 90.000/tháng

Đăng ký gói D70 Viettel trọn gói nhận 7Gb chỉ 70.000/tháng

Đăng ký gói cước D50 Viettel nhận 3.5G data chỉ 50.000/tháng